ประชาสัมพันธ์

ยินดีต้อนรับ นักเรียน ทุกคน สู่ระบบลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุมออนไลน์   ข้อแนะนำในการลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม 1/2566 ตรวจสอบชุมนุมที่เปิดให้ลงทะเบียนได้ที่เมนู "รายชื่อกิจกรรมชุมนุม"